Maximum reach

BookingXS is designed for holiday home owners who want to maxmize their revenues. We're the link between you and all major booking sites who reach millions of potential clients.

All in one!

With BookingXS you manage home information, bookings, calendar and prices automatically for all rental sites on one single dashboard. Managing your home has never been so simple and clear.

More revenue

List your holiday home with one subscriptionon on all major rental sites. Simply register and start taking advantage of a significant increase of revenue from your holiday home.

See for yourself and make your own account

Privacy beleid

Het aangepaste Privacy Beleid geldt voor iedereen die deze website (www.bookingxs.com) bezoekt.

1. Beheer
De website  www.bookingxs.com wordt beheerd door BookingXS Operations BV. 

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.bookingxs.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Bookingxs.com  zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Bookingxs.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Bookingxs.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Bookingxs.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Bookingxs.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over het Privacy beleid terecht bij BookingXS. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in onder “contact”.

5. Disclaimer
Bookingxs.com is gerechtigd de inhoud van het Privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op het Privacy beleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst op de site van bookingxs.com.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Bookingxs.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van een bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Bookingxs.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Bookingxs.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Bookingxs.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Bookingxs.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Bookingxs.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Back to top